Защита на връзката между два компютъра

Компютърната сигурност е като верига от много пръстени, която се къса, щом най-слабият пръстен поддаде. Единият от всички пръстени е защитата на връзката между два компютъра.

Заповядайте на 30ти ноември 2019, събота, от 15ч в НТС-Варна, ул. „Цар Симеон I“ №25, зала 506 (а не 509), за да видите:


Входът е свободен. Очаква се посетителите да имат различно ниво и представените теми ще бъдат за някои нови, а за други повторения. Целта е всеки да обогати своите познания, без да се навлиза в прекалени подробности.

Изложението ще бъде най-много час и половина и след това ще има време за въпроси. Използвайте възможността да се запознаете с хора със сходни интереси, при събития гледани на запис това не може да се случи.

При въпроси пишете на tls@bapha.be. Лектор Дилян Палаузов.Викторина

Събитието ще бъде викторина с въпроси:

Записване на информацията за събитието в електронни календари

Възможно е информация за събитието да бъде внедрена в наличен софтуер за календари с протокола CalDAV. При евентуални промени новата информация ще бъде показана в календара.
Do not use this address tls-yes@bapha.be